Aarsopgoerelse

Forstå din årsopgørelse

Her kan du se, hvordan din årsopgørelse er sat sammen.

  1. Den øverste linie viser målerens nummer, målervisningen ved regnskabsårets start og slutning - og dermed forbruget i MWh.

  2. Forbruget ganges med den gældende MWh-pris og giver forbrugsbeløbet.

  3. Afsnittet med faste bidrag er de af Fjernvarme Horsens benyttede BBR-arealer i m2 ganget med de fastsatte priser pr m2.

  4. Eventuelle gebyrer (se under Forbrugspriser) tillægges og momsen udregnes.
    Eventuelle renter tillægges, og der sammentælles.
    Dermed fremkommer så årets totale varmeudgift

  5. Herefter anføres, hvad du har indbetalt a conto.

  6. Såfremt der er betalt for lidt, vil PBS blive bedt om at trække restbeløbet på din netbank den 4. september, - eller der bliver fremsendt et girokort på restbeløbet til betaling den 4. september.

Har du betalt for meget, vil overskydende betaling blive modregnet i første rate for det nye regnskabsår.

Sammen med årsopgørelsen får du et budget for det kommende år samt en styringstabel, så du kan følge dit faktiske forbrug og sammenligne med det budgetterede. Er der væsentlige afvigelser, må du henvende dig til varmeværket.