Calculator

Beregner

Vi har lavet en simpel beregner, der kan give dig en idé om, hvad et skift fra naturgas til fjernvarme kan betyde for dig og dit hus, rent økonomisk.

Har du allerede fjernvarme kan beregneren vise, hvad den nye afregningsmodel betyder for din varmeregning. Modellen lægger bl.a. loft over de faste bidrag.

Beregneren tager udgangspunkt i principperne i den opdaterede afregningsmodel, som blev gældende fra 1. juli 2017. Priserne er gældende fra 1. juli 2018.

Beregneren anslår den årlige varmeregningen, men medtager ikke udgiften til at blive tilsluttet fjernvarmen.

Beregneren er vejledende. Derfor kan den faktiske beregning på en konkret ejendom potentielt give et andet resultat. Fjernvarme Horsens er ikke forpligtet af den vejledende beregning.

Beregningsgrundlag

Beregneren benytter flg. værdier:

  • Naturgaspris: 8,52 kr./m3
  • Virkningsgrad af naturgasfyr: 0,87-0,97 efter alder
  • Service, naturgasfyr: 1562,50 kr./år
  • Variabelt bidrag (fjernvarmeforbrug): 495 kr./MWh
  • Fjernvarmeabonnement: 631,25 kr./år
  • Faste bidrag, fjernvarme: Antal m2 x 23,375 kr.
  • Faste bidrag kan højst udgøre 70% af forbruget (beregneren tager højde for det)
  • Både faste og variable bidrag er med i resultatet.

Der findes en mere grundig gennemgang af værdierne på siden Beregningsgrundlag.

Beregneren benytter den opdaterede afregningsmodel og den aktuelle fjernvarmepris.