Generalforsamling 2018

Andelshavere indbydes til informationsmøde og generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 18:00-20:45
på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

 

DAGSORDEN

 

DER ER LUKKET FOR TILMELDING.

Tilmelding er nødvendig for deltagelse i infomøde og spisning.

 

Fuldmagt

Ønsker du at give fuldmagt til at stemme ved generalforsamlingen skal du udfylde formularen på dette link. Udskriv den og lad fuldmagtshaveren medbringe den til generalforsamlingen.

Kl. 18:00

Informationsmøde

Oplæg fra direktør i Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck. Emnet er Fjernvarme Horsens' rolle i den grønne omstilling i lokalområdet

   
Kl. 18:30 Fjernvarme Horsens er vært ved en let forplejning.
   
Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
 4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.
  2. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at kunne gennemføre en ændring af selskabets regnskabsår.
   Forslagene er nærmere forklaret i et selvstændigt notat, som kan rekvireres på selskabets kontor og ses på links nedenfor.
 6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

  "At fjernevarme Horsens en gang årlig, udarbejder en kvittering til de kunder, som har lånt penge af Horsens Fjernvarme til indstalleringen. Kvitteringen skal indholde, hvormeget af indbetalingen, der er materiale, hvormeget der er arbejdsløn, hvormeget der er renter osv.. Altså en udspecificeret kvittering på 1/12 del af udgifterne pr år."

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
 10. Eventuelt.

Forslag fra andelshavere eller varmeaftagere (der jf. vedtægternes punkt 6.8 er stemmeberettigede), der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget skriftligt hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport, endelig dagsorden og de fuldstændige forslag er tilgængelig for eftersyn på Fjernvarme Horsens kontor og på links nedenfor fra senest mandag den 15. oktober.

Niels Karl Grønlund
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør

Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Bilag

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag er tilgængelig senest mandag d. 15. oktober.