Ekstraordinær generalforsamling 2018

Andelshavere indbydes til ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Onsdag d. 14. november 2018 kl. 17:00-18:00
hos Fjernvarme Horsens, Endelavevej 7, 8700 Horsens

 

DAGSORDEN

Kl. 17:00 Ekstraordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
    1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.
    2. Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at kunne gennemføre en ændring af selskabets regnskabsår.
      Forslagene er nærmere forklaret i et selvstændigt notat, som kan rekvireres på selskabets kontor og ses på links nedenfor.
  3. Eventuelt.

Forslagene blev på selskabets ordinære generalforsamling d. 22. oktober 2018 vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringerne kan på den ekstraordinære generalforsamling endeligt vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

Forslagene er nærmere forklaret i selvstændige notater som kan rekvireres på Fjernvarme Horsens kontor og via links nedenfor.

Ønsker man at overdrage sin(e) stemme(r) skal man udfylde denne stemmefuldmagt, som skal medbringes på generalforsamlingen.

Niels Karl Grønlund
Formand

Christian Niederbockstruck
Direktør

Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Bilag