Biomasse

Biomasseværk

På Endelavevej bag ved kraftvarmeværket opfører vi et nyt biomasseværk.

Værket skal levere varme til de mange nye forbrugere, som kommer til i de kommende år, i forbindelse med fjernvarmeplanens udvidelse af fjernvarmeområderne i Horsens og omegn.

Værket kan producere 2 x 30 MW, når det er i fuld drift. Der fyres med flis.

Blok I blev taget i drift i november 2017 og producerer varme til ca. 5.000 husstande - men kun i vinterhalvåret. Resten af året kan varmebehovet klares med affaldsforbrænding.

Biomasse 2