Okt _0725

Præcisering af rundskrivelse

Fjernvarme Horsens har for nylig omdelt et informationsark, hvor placeringen af teksten kunne give mulighed for misforståelser.

Arket er omdelt til beboere i et område i Stensballe, hvor fjernvarmeledningerne nu fyldes med vand, så de kommende forbrugere kan blive koblet på.

På arket står bl.a. flg. tekst: "I har 90 dage fra rørene er vandpåfyldte til at blive tilsluttet. Efter det tidspunkt skal I betale faste bidrag, hvad enten I aftager varme eller ej."

Dette gælder kun, hvis man har skrevet kontrakt om fjernvarmelevering.

Placeringen af denne tekst på arket kan give anledning til den misforståelse, at de 90 dage også gælder for dem, der ikke har skrevet kontrakt.

Sådan er det naturligvis ikke. Er ejendommen pålagt tilslutningspligt, har man ni år fra meddelelsen om tilslutningspligten er modtaget inden man skal betale faste bidrag.

Tekstens placering på arket er nu rettet til, så misforståelser undgås fremover, og Fjernvarme Horsens vil overvåge tilmeldingerne fra det berørte område og sikre, at borgerne får den korrekte information.