Affaldsleverandører

Kraftvarmeværket fyrer bl.a. med affald, som vi aftager forskellige steder fra. Der er tale om industrielt affald. Vi aftager altså ikke husholdningsaffald. I dette afsnit er der information til vores affaldsleverandører.

Priser affald - udenfor Horsens Kommune

Ved affald uden for Horsens Kommune, kontakt da

Svend Vase mobil 61 14 01 55 eller slv@fjho.dk


Priser affald - genereret i Horsens Kommune

På Horsens Kommunes hjemmeside findes priserne for at komme af med affald genereret i Horsens Kommune.


Spørgsmål vedr. affaldsfakturaer

Kontakt til bogholderi:

EY Net Source varetager alt vedr. afffaldsbogholderi. Er der spørgsmål omkring fremsendte eller modtagne fakturaer bedes man kontakte:

Luise Danmark, tlf. 7323 3000